Algemene voorwaarden Tesla autoverhuur


Informatie over het annuleringsbeleid
Bij annuleringen meer dan 30 dagen voor de startdatum van de huur worden geen toeslagen berekend.
Annuleringen van minder dan 30 dagen kosten 20% van het totale betaalde bedrag. In het geval dat de annulering binnen 7 dagen voor de startdatum van de huur plaatsvindt, bedraagt de toeslag 50% van de totale huursom. Als de huurperiode eenmaal is begonnen, kan deze niet meer worden geannuleerd.

Leeftijdsbepalingen
De minimumleeftijd om het voertuig te huren is 27 jaar en 3 jaar rijbewijs (Type B of hoger) voor voertuigen.

Kilometerstand tijdens de huurperiode
De huurprijs is inclusief 250 km per gehuurde dag, bij overschrijding van deze kilometerstand wordt een toeslag van 0,30 EUR per overschreden km in rekening gebracht.

Uitgebreide verzekering met eigen risico
Het voertuig wordt geleverd met volledige verzekering met een eigen risico tegen schade van 300 EUR, 600 EUR of 900 EUR, afhankelijk van wat is afgesloten. Hiervoor wordt vóór aflevering het bedrag van de borg in rekening gebracht, die binnen een termijn van maximaal 15 dagen na beëindiging van de huur wordt geretourneerd, in het geval dat het voertuig geen schade heeft opgelopen. Bij niet-betaling van het bedrag van de aanbetaling wordt de huurovereenkomst geannuleerd. Bij betalingen in BTC wordt de aanbetaling per creditcard/betaalkaart betaald.

Extra chauffeur
Er wordt een extra bestuurderstoeslag in rekening gebracht van EUR 15 per dag, met een minimumprijs van EUR 25 en een maximum van EUR 120.

Batterijlading
Het voertuig wordt geleverd met een actieradius van 250 km of meer. Het inleveren van het voertuig dient te geschieden met een opgeladen accu op minimaal 250 km, indien het 'Retour zonder Opladen'-pakket is gecontracteerd, kan deze worden ingeleverd tegen een toeslag van 50 km. In het geval dat de retourzending plaatsvindt met een actieradius die kleiner is dan de overeengekomen actieradius, wordt een toeslag van 1 EUR per resterende km in rekening gebracht voor de overeengekomen autonomievergoeding tot een maximum van 60 EUR.
Opladen in superchargers is gratis voor de Model S. In het geval van de Model 3 en Model X is het niet gratis. De prijzen van de SuperChargers worden gemaakt door Tesla en zijn variabel. Deze variatie is afhankelijk van het land, de vraag op dat moment of het schema. Daarom wordt het bedrag dat Tesla in rekening brengt voor deze service plus 10% voor administratief beheer aan het einde van de huur in rekening gebracht.

oplage regels
De Huurder verbindt zich ertoe het voertuig te besturen in overeenstemming met de voorschriften van de Wegenverkeerswet en de gebruiksspecificaties van het type voertuig. In het geval dat de snelheidslimiet met 20% wordt overschreden, zal de Tesla zichzelf automatisch in de beperkte modus zetten, tot het einde van de huurperiode.
De Huurder stemt ermee in het voertuig niet te gebruiken of te laten gebruiken in de volgende gevallen: (Voer weerstandstests uit van materialen, accessoires of producten voor auto's. Rijd met het voertuig onder invloed van alcohol of verdovende middelen. Transport van goederen die in strijd zijn met de wet of huidige wettelijke bepalingen of voor illegale doeleinden Administratieve kosten voor het behandelen van boetes
Het standaardtarief voor het beheer van elke boete die door de bevoegde autoriteit wordt opgedragen tijdens de leaseperiode van het voertuig bedraagt 39,00 EUR plus het bedrag van het dossier.

Boete voor het niet terugbrengen van voertuigen op de afgesproken datum
Indien het voertuig niet op de in het huurcontract vermelde datum en tijd wordt ingeleverd, bedraagt de boete 25 EUR per uur van de tijdoverschrijding, met een aflossingsvrije periode van 1 uur.

Voertuigschade
Bij het ophalen van het voertuig zullen wij u vragen om foto's te maken van de 4 zijkanten van het voertuig. Bovendien verschijnt in de link die we u sturen om het voertuig te openen, een sectie die de staat van het voertuig op dat specifieke moment beschrijft. In het geval dat u zichtbare schade of schade aan het voertuig constateert die niet is beschreven, moet u ervoor zorgen dat dergelijke schade wordt toegevoegd.

Geografische grenzen
De onderschreven garanties treden in werking in: · Alle landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Alle staten hebben zich aangesloten bij de multilaterale garantieovereenkomst (Duitsland, Andorra, Oostenrijk, België, Tsjechië, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Slowakije, Slovenië, Spanje, Frankrijk, Finland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Ierland, Griekenland, Nederland, Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Zweden en Zwitserland). · De dekking wordt uitgebreid tot de staten die zijn aangesloten bij de Inter-Bureaux-overeenkomst, waarvoor vooraf het internationale verzekeringscertificaat 'Green Card' moet worden aangevraagd. Dat kan bij elk van de kantoren van de Verzekeringsinstelling. Bij de afgifte van de groene kaart voor derde landen die zijn vermeld in het internationale verzekeringscertificaat, passen de onderschreven garanties hun dekking automatisch aan de limieten en voorwaarden aan die zijn vastgelegd door de verplichte verzekeringswet van elk bezocht land.

manier om te betalen
Online betaling met creditcard wordt gedaan via de beveiligde online betalingsgateway van UniversalPay. Visa en Mastercard worden geaccepteerd voor betaling.

VAT
Alle genoemde prijzen zijn inclusief de algemene BTW van 21%.

Daarnaast accepteer je de algemene verzekeringsvoorwaarden beschreven in deze link